Werken en leren bij MidZuid

105

In 2020 zijn 105 medewerkers
gestart in leerwerktrajecten. 

Iedereen heeft recht op betaald werk. Zelf solliciteren en op eigen kracht een baan vinden, is niet voor iedereen haalbaar. Mensen, die om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, willen wij aan werk helpen.

Bij MidZuid ontwikkelen medewerkers zich met leerwerktrajecten. Wij zorgen voor de begeleiding die nodig is. De mensen stromen in naar betaald werk binnen hun eigen mogelijkheden. We werken daarbij samen met een netwerk van werkgevers, met het WerkgeversServicepunt West-Brabant als verbindende factor.

Vier mensen vertellen kort over hun werk en drijfveren
om werk voor iedereen mogelijk te maken.