Peter Volkers, partner Met Werk

“In deze krappe arbeidsmarkt moet je elk talent benutten. Helaas staan er simpelweg nog te veel mensen langs de zijlijn. Een van de oorzaken is dat nog niet alle werkgevers de kansen en mogelijkheden zien. MetWerk is daarin een versterkende factor. Ik vind het mooi dat werkgevers elkaar opzoeken om ervaringen over inclusief ondernemen uit te wisselen. Zo maken we het samen mogelijk om iedereen te laten werken op een passende plek.”

 MetWerk: omdat iedereen een kans op werk verdient 

Kijk ook op de website van MetWerk.

Elke sociale ondernemer in West-Brabant heeft er inmiddels vast van gehoord. Of is zelfs al op één van d bijeenkomsten geweest. We hebben het hier over stichting MetWerk: een platform van en door werkgevers die laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samengaan. Henri Verhagen (De Kroes) is voorzitter van de club die inmiddels de vijftig founders en partners is gepasseerd.

Drie keer per jaar organiseert MetWerk een groot evenement dat in het teken staat van inspireren. Zo bracht onlangs voormalig topscheidsrechter Björn Kuipers een bezoek aan het NAC stadion om er te vertellen over teamwork. Hij legde de verbinding tussen zijn werk als ondernemer – hij is eigenaar van twee Jumbo supermarkten – en zijn voormalige werk als internationaal scheidsrechter. Een aantal keer per jaar gaat MetWerk op bedrijfsbezoek. Vaak bij founders en partners. Naast een kijkje in de keuken is er aandacht voor hoe je aan de slag kunt met inclusiviteit en wat dit oplevert. Op deze wijze worden ondernemers uitgedaagd om ook zelf aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om voor iedereen, die dat wil en kan, een baan in West-Brabant te vinden of te creëren. Het liefst zo snel mogelijk, maar sowieso in 2026.

Henri Verhagen, voorzitter MetWerk

“Mede door de samenwerking met MidZuid weet ik dat inclusief ondernemen ook voor jou en je bedrijf meer oplevert. Dat is wel mooi meegenomen toch? Daarom wil ik tegen werkgevers in de regio West-Brabant het volgende zeggen: sluit je aan bij MetWerk. Als je enthousiast bent, maar zeker ook als je sceptisch bent of niet weet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Werkgevers met positieve ervaringen moeten die veel meer delen met nog onervaren werkgevers. Ik weet zeker dat we er dan samen voor kunnen zorgen dat er niemand meer aan de kant staat. ”