Inzet Dianne afdeling I&P  Web
Nieuw bij MidZuid: afdeling Innovatie en Projecten
Stap verder in innovatie door projectmatig werken

De afdeling Innovatie en Projecten bestond afgelopen jaar precies een jaar. Deze afdeling vormt een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse dienstverlening: innoveren en ontwikkelen is belangrijk voor het vinden van duurzaam passend werk. We hebben oog voor vernieuwing. Gaan nog een stap verder in denken buiten de kaders, zoals met het project inclusieve technologie op de werkvloer of het project arbeidsontwikkeling. “Het was een krachtig eerste jaar met goede resultaten. Dit geeft een mooie basis voor doorontwikkeling,” vertelt Dianne Bekker (Manager Innovatie & Projecten).

Innovatie via samenwerkingen

Als een project van de afdeling Innovatie & Projecten start, kijken we naar mogelijke samenwerkingen tussen medewerkers uit de hele organisatie en ketenpartners, zoals scholen en werkgevers. Er ontstaat versterking door de samenwerking van mensen van verschillende afdelingen aan een project. Elke werkgroep ontfermt zich over een deelthema in een project van honderd dagen. Projectmatig werken zorgt ervoor, dat mensen met verschillende expertises bij elkaar komen in het uitwerken van een innovatie of ontwikkeling. Zo blijven we onszelf en onze collega’s ontwikkelen.

Durven denken buiten de kaders

Buiten de kaders denken doen we met projecten, zoals Methodische arbeidsontwikkeling. Dit project is uitgevoerd door de samenwerking tussen collega’s vanuit alle afdelingen. Ook het project Sluitende Aanpak voor Jongeren is een mooi voorbeeld.

Het doel is jongeren goede werkkansen te geven. In dit project werken we onder andere samen met het Breda College, sociaal werk- en ontwikkelbedrijven ATEA en WVS, praktijk- en VSO-scholen in de regio. Het bij elkaar brengen van verschillende specialisaties en uiteenlopende kennis zorgt voor succesvolle resultaten.

Dianne: “We hebben dit eerste jaar veel gedaan en geleerd. We hebben focus gehouden op doelen en resultaten zijn bereikt. Projectmatig werken in de organisatie is een stap verder gebracht door alle betrokkenen. Daar ben ik echt trots op.”

De projecten Methodische arbeidsontwikkeling en Inclusieve technologie zijn hiervan mooie voorbeelden.

Opleiden tot de juiste begeleiders

Wanneer een project van de afdeling Innovatie & Projecten start, wordt er gekeken naar mogelijke samenwerkingen tussen medewerkers uit de hele organisatie en ketenpartners, zoals scholen en werkgevers. Doordat mensen van verschillende afdelingen met elkaar werken aan een project ontstaat er versterking van samenwerkingen. Elke werkgroep ontfermt zich over een deelthema in een project van honderd dagen. Ook zorgt projectmatig werken ervoor dat mensen met verschillende expertises bij elkaar komen om een innovatie of ontwikkeling uit te werken. Zo blijven we onszelf en onze collega’s ontwikkelen.