Meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt

146

In 2022 voerden we 146
loonwaardebepalingen
(bij werkgevers) uit.

MidZuid helpt iedereen in het proces naar duurzaam passend werk. Zo ook leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een goede begeleiding van deze groep zorgt voor zo min mogelijk tijd tussen de schoolperiode en het aan het werk gaan.

Door het geven van voorlichting en zichtbaarheid op de scholen komt MidZuid al vroeg in beeld bij de jongeren. Dit zorgt voor korte lijnen en verdere begeleiding naar werk indien nodig. Zo heeft MidZuid nauw contact met bijvoorbeeld het Breda college. De scholieren lopen stage bij onze groenvoorziening. En onze collega’s van de groenvoorziening komen presentaties geven over MidZuid en al haar werksoorten.

Een leven lang leren en ontwikkelen

We richten ons niet alleen op jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onze focus ligt ook op jongeren uit het hoger beroepsonderwijs. Studenten van Avans (opleiding HRM) voerden voor MidZuid een onderzoek uit met als thema: ‘Een Leven Lang Ontwikkelen.’ De studenten legden zo een mooie basis voor MidZuid in het bouwen van het thema.

De handen ineen voor meer kansen

Collega Joyce Meerdink heeft al veel stages begeleid van leerlingen van praktijk- en speciaal onderwijs scholen. Joyce legde door haar goede contacten met de stagiaires en stagebegeleiders de basis om scholieren de beste kansen te bieden. Daarin kan MidZuid ondersteunen. Joyce werkt samen met professionals van het Breda College, en de collega sociaal leer- en werkbedrijven uit West-Brabant WVS en ATEA. Door deze samenwerking zorgen we voor een toekomstbestendige aanpak. Deze is toepasbaar voor alle praktijk- en speciaal onderwijs scholen in de regio. En het mooie is: deze aanpak werkt voor het Breda College en praktijkschool de Zwaaikom is ook geïnteresseerd!