Anneloes van Hunnik
wethouder bij de gemeente Altena

‘Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving’

Anneloes van Hunnik is wethouder bij de gemeente Altena en ook voorzitter van het bestuur van MidZuid. Van Hunnik wil een zo effectief mogelijke begeleiding richting de juiste duurzame plek op de arbeidsmarkt. ‘Voor veel mensen met een kwetsbare positie is dat lastig. Het is heel fijn als dat MidZuid hiervoor ondersteuning kan bieden. Daarom is het belangrijk te werken aan het toekomstperspectief voor MidZuid. Als voorzitter ben ik nog meer betrokken bij MidZuid. Ik zit de vergaderingen voor en samen met directeur Jos Rooijmans bereid ik deze voor. Ook maakte ik onlangs kennis met de OR. Heel waardevol, omdat we als bestuur dan precies weten voor wie we het doen.’

Duurzaam passend werk

Op de vraag ‘Wat betekent duurzaam passend werk voor jou? Reageert Van Hunnik: ‘Met plezier naar je werk gaan, naar een plek waar je je prettig voelt, gezien wordt, waar je je eigen kwaliteiten ten volste benut en van betekenis bent voor langere tijd.’ Ze gunt dit iedereen: ‘Dat is de inzet voor MidZuid en het bestuur, hier moeten we altijd voor gaan. MidZuid heeft in het ondersteunen van inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Passend werk is een uitdaging voor iedereen. Duurzaam werk is dat zeker ook; een plek vinden, waar je het werk leuk vindt en kan blijven uitvoeren. Soms best een puzzel.’

Haar motivatie is het streven naar zoveel mogelijk duurzaam passend werk. ‘Voor mijn rol als wethouder ben ik ook werkzaam geweest in het sociaal domein. Hier ligt mijn hart. Toen werkte ik in de jeugdhulpverlening.’ Zo heeft ze van beide kanten ervaren hoe belangrijk duurzaam passend werk is. Als we hierin nog breder optrekken als gehele samenleving, niet enkel de gemeente Altena en MidZuid, zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Passend werk is hierbij van belang.’

Ambitie

De plannen van het nieuwe bestuur zijn realistisch en ambitieus. ‘De juiste samenwerking met elkaar zorgt voor meer stabiliteit. Het vorige bestuur heeft al nagedacht over het langere termijnperspectief. Welke kant wil en ga je op?’ Goede afspraken maken over een duurzaam en passend MidZuid voor de verschillende gemeenten in de samenwerking. Ook over het vinden van een vorm, die het meeste effect oplevert voor de collega’s van MidZuid, inwoners van de vier gemeenten. ‘De kracht van MidZuid is blijvend inzetten op flexibiliteit en innovatie. Er liggen mooie vraagstukken voor de komende jaren.’ Zo gaat er binnenkort een besluit vallen rondom de huisvesting van MidZuid. ‘Dit besluit bouwt mee aan het toekomstbeeld, dat we nu samen opbouwen en haakt in op de samenwerking tussen de gemeente en MidZuid als uitvoeringsorganisatie. Ook innovatie, de inclusieve technologie waar MidZuid zich nu verder in ontwikkelt en de samenwerking tussen Altena en MidZuid voor zoveel mogelijk duurzaam passend werk is belangrijk. ‘Dit is ook innovatie, een nieuw samenwerkingsverband waar we leren en uitvinden samen, MidZuid en de gemeente.’

Belang MidZuid

‘Er zit zoveel kennis en kunde bij MidZuid, die we als gemeente niet hebben,’ stelt Van Hunnik. ‘We werken graag samen en versterken dit aan de hand van onze samenwerkingsovereenkomst. Dat vraagt om partnerschap.
Zo maken we de weg naar werk makkelijker voor onze inwoners.

’Het is voor haar heel belangrijk, dat Altenaren hulp krijgen richting duurzaam passend werk. ‘Dit is zowel in het belang van MidZuid als voor de gemeente als voor de samenleving. MidZuid moeten we koesteren met elkaar.’ De sterkste punten van MidZuid zijn flexibiliteit en innovatie aldus Van Hunnik. ‘Het werken met de beamer, die meehelpt aan het vullen van de tandartskits, laat duidelijk zien, dat techniek en inclusiviteit elkaar kunnen verstevigen. Door het gebruik van VR-brillen kun je kijken naar wat het inhoudt om te werken in verschillende werksoorten. En werken met verschillende talen, zodat bijvoorbeeld statushouders ook gebruik kunnen maken van een VR-bril. Zo wordt de VR-bril breder inzetbaar. Dit wordt snel opgepakt door MidZuid, met de gewenste flexibiliteit.’

We bouwen samen verder aan een stevig toekomstperspectief voor het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid.

Verbeterpunten

Het aanbod in arbeid breed genoeg houden, blijft een uitdaging voor MidZuid vindt Van Hunnik. ‘Het ideaalbeeld is maatwerk bieden als organisatie en genoeg volume hebben om betekenisvol te zijn. Een spanningsveld, dat ook voor de komende tijd aandacht krijgt. Dit speelt altijd. Ook om de toekomstige bestendigheid van MidZuid te blijven behouden.’

Zijn er verbeterpunten in de samenwerking tussen de gemeenten en MidZuid? Van Hunnik: ‘We zijn met elkaar aan zet om het toekomstbeeld neer te zetten. Het is aan ons om keuzes te maken en daarin zorg te dragen voor MidZuid. Dat vraagt om veel afstemming. Dit gebeurt nu al goed tussen MidZuid en het bestuur. Het zal aandacht blijven vragen om het maximale voor de inwoners van alle vier de gemeente eruit te halen. Dat is mijn belangrijkste drijfveer.’

MidZuid heeft een dagelijks en algemeen bestuur. In het algemeen bestuur zitten van elke gemeente twee wethouders en in het dagelijks bestuur zit een wethouder per gemeente. Het dagelijks bestuur is voor concrete zaken aan het roer om de juiste beslissingen te nemen voor MidZuid. Er worden details besproken zoals: hoe gaat de toekomst van MidZuid eruitzien? En waarin kan MidZuid zich in ontwikkelen en waarin misschien niet? Dat vraagt om keuzes.