Methodische arbeidsontwikkeling

Een toekomstbeeld hebben is voor zowel jong en oud belangrijk. Dromen over wat je later wil worden is belangrijk. Voor sommigen komen zelfs die dromen uit, maar je kan hiervoor ook hulp nodig hebben. Bij MidZuid geven we die hulp.

De ontwikkelmethode Werkstap helpt stap-voor-stap in begeleiding naar duurzaam passend werk. Je ontwikkelt je letterlijk in je werk. Hiermee krijg je zelf weer de touwtjes in handen. Een goed gevoel, dat energie geeft voor de toekomst en mooie toekomst dromen.

Stap-voor-stap naar duurzaam werk

De ontwikkelmethode Werkstap helpt mensen te ontwikkelen in en naar werk. Vooraf worden doelen, de stip op de horizon, bepaald. Competenties brengen we in kaart, kijkend naar welke vakvaardigheden nog wat extra hulp nodig hebben. Zo krijg je een concreet plan van aanpak met ontwikkeling en uitvoering van opdrachten in het werk. Door het uitvoeren van werkopdrachten, die aansluiten op het doel, ontwikkelen (arbeids)competenties, die de volgende stap naar werk mogelijk maken. We integreren deze flexibele en doelmatige leermethode met werkopdrachten binnen MidZuid in één proces. En betrekken medewerkers, praktijkopleiders, werkgevers en onderwijsinstellingen hierbij.

Dat Werkstap helpt bij de ontwikkeling heeft Andrew Legen ondervonden. Zijn detacheringsconsulent Patrick Pirard vroeg hem wat hij vindt van de ontwikkelmethode:

‘’Andrew vertelt: Werkstap is voor mij leuk en leerzaam. Het geeft mij een mooie voorsprong op school waar ik de groen niveau 1 opleiding volg. Bij elke werkopdracht krijg ik feedback waar ik direct mee aan de slag kan. Kleine opdrachten,
stap-voor-stap, dat werkt goed voor mij.’’