Harry Bakker
Gemeenteraadslid en wethouder bij de gemeente Drimmelen

‘Eenheid is belangrijk voor duurzaam passend werk’

‘‘Eenheid is belangrijk voor een gemeenschappelijke regeling. Er moeten arbeidsplaatsen geleverd worden. Hiervoor heeft MidZuid werk en informatie nodig om mee aan de slag te gaan. Als alle 4 de gemeenten zich daarop richten, kan MidZuid vanuit haar expertise aan de slag,’ aldus Harry Bakker. Namens de gemeente Drimmelen zit hij in het dagelijks bestuur van MidZuid met als portefeuille sociaal domein.

Duurzaam passend werk

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben meer hulp nodig, zoals bij vervoersaspecten. Het is belangrijk om hen hierin te faciliteren,’ legt Bakker uit. Een ander belangrijk punt vindt Bakker hulp bij financiën in deze dure tijden. ‘Stel jezelf de vraag: hoe zorgen we voor een fitte en gezonde medewerker? Je moet het samen doen.’

Stip op de horizon

Bakker kijkt met het bestuur en MidZuid naar gezamenlijke toekomstdoelen. ‘Cruciaal zijn de huisvesting en het duurzaam doorzetten van mensen via MidZuid.’ MidZuid kijkt goed naar hoe we het werk voor nieuwe collega’s aantrekkelijk maken en houdt het aantrekkelijk voor bestaande collega’s. Kortom, hoe kan passend werken toegepast blijven worden? ‘Daarvoor worden innovaties bedacht, zoals VR-brillen en een beamer, die helpt bij complex werk in de schoonmaak, groenvoorziening, catering en productie.’ In deze krappe arbeidsmarkt biedt MidZuid de zekerheid van een baan aldus Bakker. ‘MidZuid biedt een stabiele basis voor de werkzoekende met of zonder kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt. Het werk biedt de benodigde continuïteit en geeft aandacht aan mensen die het nodig hebben.’

De verbondenheid, die heerst bij MidZuid is van belang voor nu en in de toekomst zegt Bakker. Zo kunnen inwoners van de gemeente Drimmelen bij MidZuid hun wensen aangeven voor het groenonderhoud in hun woonwijk. De gemeente faciliteert dit: maatwerk, dat de gemeente en MidZuid goed in de gaten moeten houden. ‘Een belangrijk speerpunt hierin is contact houden en goed afstemmen met elkaar. Ik heb hier alle vertrouwen in!’ De nieuwe basis wordt gelegd en uitgewerkt, zodat iedere gemeente weet waar ze aan toe zijn. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking van de gemeente Altena en MidZuid: prachtig! Deze samenwerking kan breder ingezet worden, ook bij de andere drie gemeenten. De capaciteiten benutten van de mensen bij MidZuid is belangrijk. We moeten het samen doen.’

Belang sociaal werkbedrijf

Over het waarom van MidZuid is Bakker duidelijk: ‘Het is en blijft belangrijk dat iedereen aan het werk komt en blijft. Laat hen deelnemen aan het arbeidsproces. Iedereen heeft andere kwaliteiten en een ander werktempo. De een werkt liever in een groep en de ander alleen. Die verschillen in mensen ziet MidZuid. Zij zorgen op individueel niveau voor passend werk, kijkend naar wat er wel kan. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de samenleving. ‘

Voor de gemeente Drimmelen is het belangrijk de expertise van MidZuid te gebruiken. Zo kunnen mensen aan het werk blijven. ‘We houden samen de focus op het faciliteren van de doorstroming naar een reguliere baan. Uiteraard met de juiste begeleiding en zekerheid. Stap-voor-stap. MidZuid en de gemeente moeten een ruim aanbod hebben in allerlei soorten werk. Mensen laten proeven aan verschillende sectoren. Met de ambities en expertise, die bij MidZuid zit moet dit mogelijk zijn. We zijn al goed bezig: MidZuid in de rol van werkgever en het bestuur in het faciliteren, met de juiste nadruk op duurzaam passend werk. Ik heb er vertrouwen in, dat MidZuid er altijd voor haar mensen is en dit uitstraalt naar de gemeenten. Afspraak is afspraak. Met de juiste middelen, waarvoor MidZuid zorgt, zoals een goede werkplek, het juiste werkmateriaal of een keet om pauze te houden, aan alles is gedacht.’

MidZuid biedt een stabiele basis voor alle werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.